URFRAMFØRING ved Den Nationale Scene

Enakteren JO MERE VI ER SAMMEN ble skrevet på bestilling fra Den Nationale Scene våren 2020, og framført i juni. Stykket var del av stunt-prosjektet «Vestland Lockdown». Fin anmeldelse i NRK her.