URFRAMFØRING ved Den Nationale Scene

Under korona-nedstengningen våren 2020 skrev jeg en enakter på bestilling fra Den Nationale Scene i Bergen. JO MERE VI ER SAMMEN ble framført i juni, for 2×50 publikummere, seinere lagt ut som podcast. Enakteren var del av stunt-prosjektet «Vestland Lockdown». Fin anmeldelse i NRK her.