Skrivekurs

FX4A0426

Jeg har holdt mange skrivekurs. Blant oppdragsgiverne er Østfold kulturvikling/Dks, Ungdommens kulturmønstring, Turneorganisasjon Hedmark, Kulturdråpen, Fredrikstad kommune, Ord i Grenseland og Phoenix Haga. Se fullstendig liste og kursoversikt under. Jeg har også holdt kurs for lærere, i kreativ skriving. Er mentor på Trafo.no, Norges største nettsted for unge kunstnere.

GJENNOMFØRTE KURS

  • Skriv det som skjer – oppdragsgiver Østfold kulturutvikling/DKS, 2012/13 og 2015/16
  • Rumpa på stolen (2 dager, voksne), april 2015
  • Rumpa på stolen II (2 oppfølgingsdager, voksne), august 2015
  • Kurs for ungdom – oppdragsgiver festivalen Ord i Grenseland, september 2013
  • Skrive vilt! (ungdom, 3 dager) – oppdragsgiver Trafo/UKM, landsmønstringa, mai 2015
  • Skrivekurs for seniorer – oppdragsgiver Fredrikstad kommune/D. kult. spaserstokken, januar 2016
  • 1-2-3, SKRIV! (lærere) – oppdragsgiver videregående skoler
  • Skrivekurs i fengsel (2 dager) – oppdragsgiver Kulturdråpen, juni 2013/desember 2015
  • Skrivekurs på rusinstitusjon (6 dager) – oppdragsgiver Kulturdråpen/Phoenix, høst 2015/vår 2016
  • Skrivekurs basert på musikk av Eivind Buene, Turneorg. Hedmark, «Kunst underveis», høst 2016

Ta kontakt for mer info.