Antologier

  • 30 dager i april – dagbokteksten Groundhog day, PITCH forlag, 2020
  • EKTE KJÆRLIGHET – diktene Arvestrid, Teoriprøve, Aftenbønn, Vigmostad Bjørke, 2019
  • Lyse Netter – novella Det kunne like gjerne vært dag, HOF, 2018
  • REN SOMMER – gjenbruk av dikt, Cappelen Damm, 2017
  • MENSEN – prosadikt up yours o.b, Gyldendal, 2016
  • Skrivehistorier – tekstbidrag Hvor tar vi det fra?, Flamme forlag, 2015
  • SNU – prosadikt opp alle sammen, Cappelen Damm, 2012
  • komPost# – tekst uten tittel, Post Forlag, 2012